Korumaci_aileler

Aşırı Korumacı Yaklaşımınız Çocuğunuzu Nasıl Etkiler?

Günümüzde, Çocuk Odaklı Yaşayan Aşırı Korumacı Aileler Çocuklarının Gelişimini Nasıl Etkiliyor?

Çocuklarımız şüphesiz sahip olduğumuz en değerli, en özel varlıklarımızdır. “En” değerli olan
varlıklarımızı doğal olarak korumak ve zarar görebilecekleri durumlardan sakınmak isteriz.
Ancak korumak eyleminin çoğu ailede çocukları adına sınırlarının fazlasıyla zorlandığı
örneklerle çok daha yoğun karşılaştığımız bir dönemdeyiz. Aşırı korunan çocuk kendi başına
da sorumluluğunu alabileceği (almayı öğrenebileceği) durum ve eylemlerle ailesi tarafından
yüz yüze bırakılmamaktadır. Yoğun olarak uygulanan önlemler, engeller, sınırlamalar, şartlar
vs. çocuğun bağımsız düşünüp davranmasını ketleyecek olan aşırı korumacı anne ve
babaların bilerek ya da bilmeyerek en sık kullandıkları düşünsel baskı araçlarıdır.

Aşırı Korumacı Yaklaşımınız Çocuğunuzu Nasıl Etkiliyor?

Öncesinde anne babasız/yardımsız hiçbir adım atmayan çocuğunuz bağımsız başarması
gereken bir durumla ‘yalnız başına’ karşılaştığında çok kötü ve yetersiz hissedecektir; çünkü
yardımsız olmak kabiliyetsiz olduğunu düşünmesine sebep olacaktır. Böyle hissetmesini
tetikleyen en önemli durumlardan birisi de yaşıtlarının aynı görevle başa çıkabiliyor olması;
hatta anne ve babaları tarafından teşvik edilip destekleniyor olmalarıdır.

Yanlış ya da doğru tecrübe edinmeyen çocuk doğru yapmayı da öğrenemez. Çocuğunuza tek
başına hareket edebileceği, bağımsız kararlar vermesi gereken fırsatlar tanıyın. Aşırı
korumacı davranarak özgüvenini körelttiğiniz çocuğunuz da kendisini her zaman her yerde
gereksiz durumlarda dahi koruması gerektiğini düşünerek çevresine karşı güvensizlik
problemi yaşayacaktır. Aşırı korumacı ebeveyn yaklaşımınız değişmediği sürece bu durum
ileride yaşayabilecek olduğu daha büyük problemlerin küçük bir sinyali olarak görülebilir.
Yaşına göre yeterli düzeyde özgür çocuklar yetiştirmek, aynı zamanda kendisini nerede
koruyacağını bilen çocuklar yetiştirmek olacaktır.

Kendi hayatının kontrolünde anne ve babasının da kendisi kadar söz sahibi olduğunu fark
eden çocuk, hem akademik hem de sosyal anlamda her zaman ebeveynini mutlu etmek için
ekstra bir çaba sarf edecektir. Bunu yapmaya çalışan gençlerde ve çocuklarda yetersizlik
temelli yıkıcı psikolojik süreçler söz konusu olması muhtemeldir.

Aşırı korumacı davranarak yapması gereken ya da kendi düşünmesi gereken hiçbir şeyi
çocuğunuz adına (ilk seferde model olmak haricinde) gerçekleştirmeyiniz. Bunu her
tekrarladığınızda çocuğunuz kendisini daha yetersiz hissedecek yahut her zaman sorumluluk
almaktan kaçınıp sonucu anne ve babasından bekleyen her konuda tembel bir bireye
dönüşecektir.

Sevgiler…

Aile Dnş. & Uzm. Psk. Lütfiye MIHOĞLU

Bizi Sosyal Medyada Takip Ediniz

Leave a Comment