Güven Duygusu Gelişmeyen Cocukların Ozellikleri

Güven Duygusu Gelişmeyen Çocukların Özellikleri

Güven Duygusu Gelişmeyen Çocukların Özellikleri ve Sergiledikleri Davranışlar Nelerdir?

Çocukların ilk aylarından itibaren gelişmeye başlayan farklı becerileri olduğu gibi aslında yaşlarıyla bağlantılı olmaksızın doğumlarından (hatta doğum öncesi dönemden) itibaren gelişmekte olan bazı becerileri de mevcuttur. “Hissediyor olmak” en erken gelişim göstermeye başlayan becerilerimizden birisidir. Öyle ki hissettiklerimiz ilerideki kişiliklerimizi ve hayatlarımızı yönlendiren en önemli değerlerimizdir. Güven duygusu da bu değerlerden bir tanesidir. Öncelikle annesine; eğer bunu başarırsa çevresine güvenmeyi başarabilen kişilerle bunu başaramayan kişilerin yaşama karşı duruşları farklı olacaktır.

Çocuklar annelerine, dünyaya geldikleri ilk on sekiz ay içerisinde güvenli olan yahut olmayan bir bağlanma şeklini benimserler; bu tercihin yapılmasını ise davranışlarıyla bebeğe güven veren yahut veremeyen anne sağlamaktadır. Olumsuz gelişen bağlanma sürecinin sonucu çocuğun yaşadığı “güvensizlik“ sorunu ortaya çıkacaktır. Güven duyamamanın her çocukta değişiklik gösterebilecek duygusal ve davranışsal sonuçları ortaya çıkabilir, genel olarak bu çocuklarda karşılaştığımız belirtileri incelemeye çalışalım.

  • Cesur ve girişken olmadıklarını, akranlarına dahil olma konusunda çekimser kaldıklarını görürüz, örneğin bir ev gezmesine yahut parka gittiğiniz zaman kendiliğinden diğer çocukların yanına gitmesiyle pek karşılaşılmaz, gitmek istese dahi anne ya da babayı yanında isteyecektir.
  • Genel olarak kaygılı bir yapıları vardır ve ortam değişikliklerinden, kalabalık ortamlardan hoşlanmayabilirler böyle bir ortamda yanınızdan hiç ayrılmak istemeyebilirler, oradan çabuk ayrılmak için anne veya babaya karşı ısrarcı olabilirler. Okula gitme konusunda zaman zaman problem yaşamalarının, yahut öğretmeninden “grup aktivitelerine katılımcı olmak istemediğine” dair geri dönütler almanızın kaynağında aynı sebep yatıyor olabilir.
  • Genellikle onay yahut teşvik görmeden kendiliklerinden herhangi bir durumu başlatmak için isteksiz olurlar; bağımsız karar verme konusunda girişken değillerdir yahut bununla ilgili fikirlerini paylaşmaktan çekinirler.
  • Özellikle başkalarının yanında isteklerine, sevip sevmediklerine anne ya da baba tercüman olur.
  • Güven problemi yaşayacağı için başkalarıyla işbirliğine kapalıdır, paylaşımcı bir yapısı yoktur, bir oyuna dahil olma konusundaki çekimserliği bu konudaki isteksizliğini gösterebilir.
  • Güvenmeyle alakalı olarak çocuğunuzun önüne ileriki yaşlarında daha büyük bir sorun olarak çıkacak en önemli şey özgüven problemi yaşayacak olmasıdır. Bu da, yaşı ne kadar büyürse büyüsün kendisini ifade etme, tek başına karar alma vb. konularda desteksiz ve kaygı duymadan hareket etmesine engel olacağını gösterir.

 

Uzm.Psk.&Aile Dnş.Lütfiye MIHOĞLU

Bizi Sosyal Medyada Takip Ediniz
Tags: No tags

Leave a Comment